Geschiedenis van D’ Wijngaert Velt:

Een bezoek aan een wijngaard is altijd aangenaam,des te meer nog,omdat het hier gaat om een middeleeuwse wijngaard van de befaamde Trudo-abdij te Sint Truiden.

De oudste vermelding van druiventeelt in onze streek dateert van 1079 AD.

Wijn was heilig en diende als misoffer in de christelijke eredienst.

De abdijwijn dateert van voor 1229 AD en de wijngaarden ontwikkelden zich rond de stad, nl. Straeten(Bevingen).

Er werden giften gedaan aan de abdij, oa. door legaten, erfenissen, schenkingen, ..

De Trudo-abdij had bezittingen aan de Moezel. Maar de wegen waren niet zoals nu en tijdens het wijntransport braken er fusten, werd er wijn gestolen of werd de wijn zelfs onderweg verkocht! De abt in de abdij stond soms vergeefs te wachten op het heerlijke witte vocht van zijn wijngaarden in Briedel en Pommeren aan de Moezel. Daar komen dan nog de persoonlijke conflicten bij tussen de abt en de plaatselijke authoriteiten. De bezittingen aan de Moezel werden verkocht in 1264 door abt Guillaume van Rijckel.

Pas in de 14de eeuw nam de wijncultuur in St.Truiden uitbreiding, liefst op een heuvel, blootgesteld aan de zon, die zich in het zuiden richting Straeten en Bevingen uitstrekt.

In 1487 verwierf de abdij 2 wijngaarden en in 1492 werden er nog 2 aangelegd.

Abt Gauthier Altmaals van Straeten engageerde zich volledig voor de wijnbouw. De kloosterlingen dronken regelmatig wijn. Elke monnik ontving tussen het middagmaal en het avondmaal een beker wijn (Regel van Cluny,1107)

Op zondag,dinsdag en donderdag werd een ½ liter (een sextarius) verdeeld onder 3 monniken.’s Zaterdags bij de voetwassing, onder 4 monniken.

De Regel van Cluny (Fr.) wees erop dat men sober moest leven. Aan jonge broeders werd nooit wijn geschonken, tenzij de abt een uitzondering maakte.

De abdijwijn werd ook verwerkt in gerechten. Op feestdagen werd er soep met wijn, eieren en vet geserveerd, samen met een portie vis en enkele koeken.

Er werd ook naar hartelust gedronken, want in 1237 werd er een bemiddelaar aangesteld om tussen abt Willem en Prior Gunram het rantsoen van de wijn te verhogen.

Strenge wetten waren er ook. Wie ’s avonds wijndruiven of wijnstokken kwam stelen werd de rechterhand afgehakt!

Wanneer er getuigen waren van de diefstal, dan was de straf op bedevaart naar Rocamadour(Fr.) of Santiago de Compostela(Sp.)

Wijngaarden werden vernietigd door de beslissing in het Verdrag der Pyreneeën tussen Frankrijk en Spanje (7/11/1659), gesloten tussen Cardinal de Mazarin en Luis de Llaro (Traité des Iles des Faisans)

De wijnbouwers gingen vlug over naar bier brouwen en zo verloederde de wijnbouw in onze contreien. Lagere temperaturen deden de wijnbouw de das om.

In de Cartularia kan men duidelijk lezen dat de abdijwijngaard D’Wijngaert Velt in Bevingen lag.

500 jaar later hebben CLARA HAYEN en JP.BROOS de draad weer opgenomen om de druiventeelt opnieuw te doen opbloeien met 5400 wijnstokken (Pinot Gris en Auxerrois)sinds 1991 (februari) en leveren een fijne witte,droge wijn.